Nascuta din durere, creata pentru speranta


 
 

Asociaţia Umanitară „Victor Octavian Sorlea”

C.I.F 24337373

Autorizată prin Sentinţa civilă nr 1797/CC/2008 a Judecătoriei Cluj-Napoca, pronunţată în dosarul nr. 9785/211/2008


Adresa: Cluj-Napoca, str. Şesului, nr. 13, ap. 1

Telefon: 0740-046603 , 0745-648939
E-mail: contact@avos.ro

Cont bancar deschis la Banca Transilvania Sucursala Cluj-Napoca:

RO04BTRL01301205M38464XX – RON